ΝΕΑ

ΑΡΧΙΚΗ | ΝΕΑ
2023-06-20T13:38:15+02:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό  τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και ΑΡ.

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 12η Ιουλίου 20232023-06-20T13:38:15+02:00
2022-07-04T10:46:49+02:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό  τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και ΑΡ.

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 26η Ιουλίου 20222022-07-04T10:46:49+02:00
2021-06-30T11:44:05+02:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ »  τον διακριτικό  τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 000230701000

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 20η Ιουλίου 20212021-06-30T11:44:05+02:00
2020-12-02T13:01:42+02:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό  τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και Αρ.

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 23η Δεκεμβρίου 20202020-12-02T13:01:42+02:00
2020-07-09T13:31:47+02:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό  τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και  ΑΡ.ΓΕΜΗ 00023071000

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30η Ιουλίου 20202020-07-09T13:31:47+02:00
2020-04-13T13:11:26+02:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και ΑΡ.ΓΕΜΗ 00023071000            Με

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 11ης Μαΐου 20202020-04-13T13:11:26+02:00
2019-04-22T16:47:45+02:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000230701000. Με απόφαση του

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22ης Απριλίου 20192019-04-22T16:47:45+02:00
2019-04-22T16:40:42+02:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. ¨ΚΟΠΕΡ Α.Ε.” και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000230701000. Με απόφαση

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 18ης Δεκεμβρίου 20182019-04-22T16:40:42+02:00
2019-04-22T16:33:44+02:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.». Με απόφαση του Διοικητικού

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30ης Ιουλίου 20182019-04-22T16:33:44+02:00
preloader