Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό και ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής ικανό να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της. Η Συνέπεια, η Ταχύτητα, η Ευελιξία, η Προσαρμογή είναι στοιχεία που την διαφοροποιούν και της προσδίδουν χαρακτήρα άριστου συνεργάτη στην παροχή Υπηρεσιών.

Διαθέτοντας σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους σε θέσεις κλειδιά (Αθήνα & Θεσσαλονίκη) διανέμει ταχύτατα φορτία μικρού και μεγάλου όγκου, εντός και εκτός Αττικής. Το κέντρο διανομής της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί τις ανάγκες της Βορείου Ελλάδας.

Έχοντας ευρύ και απαιτητικό πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα (Νοσοκομεία, Κλινικές, Φαρμακαποθήκες) η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. καταφέρνει να εξυπηρετεί στον μικρότερο δυνατό χρόνο παράδοσης.

Στόχος της, η διαρκής ποιοτική προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών της.

H ΚΟΠΕΡ Α.Ε. συμβαδίζοντας με την ανάπτυξη της αγοράς επενδύει συνεχώς στην διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Με γνώμονα την ανάπτυξη και διατήρηση μιας μακροπρόθεσμης σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη, εφαρμόζει νέα πολιτική που προσανατολίζεται στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Εταιρίες όπως η FRESENIUS KABI έχουν εμπιστευθεί την διανομή των προϊόντων τους, στην ΚΟΠΕΡ Α.Ε.

Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό και ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής ικανό να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της. Η Συνέπεια, η Ταχύτητα, η Ευελιξία, η Προσαρμογή είναι στοιχεία που την διαφοροποιούν και της προσδίδουν χαρακτήρα άριστου συνεργάτη στην παροχή Υπηρεσιών.

Διαθέτοντας σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους σε θέσεις κλειδιά (Αθήνα & Θεσσαλονίκη) διανέμει ταχύτατα φορτία μικρού και μεγάλου όγκου, εντός και εκτός Αττικής. Το κέντρο διανομής της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί τις ανάγκες της Βορείου Ελλάδας.

Έχοντας ευρύ και απαιτητικό πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα (Νοσοκομεία, Κλινικές, Φαρμακαποθήκες) η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. καταφέρνει να εξυπηρετεί στον μικρότερο δυνατό χρόνο παράδοσης.

Στόχος της, η διαρκής ποιοτική προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών της.

H ΚΟΠΕΡ Α.Ε. συμβαδίζοντας με την ανάπτυξη της αγοράς επενδύει συνεχώς στην διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Με γνώμονα την ανάπτυξη και διατήρηση μιας μακροπρόθεσμης σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη, εφαρμόζει νέα πολιτική που προσανατολίζεται στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Εταιρίες όπως η FRESENIUS KABI έχουν εμπιστευθεί την διανομή των προϊόντων τους, στην ΚΟΠΕΡ Α.Ε.