Πρόκληση τοπικής αναισθησίας για τονομέτρηση, αφαίρεση ξένων σωμάτων από το κερατοειδή, αφαίρεση ραμμάτων, χειρισμούς στο ρινοδακρυικό πόρο, προετοιμασία για τοπική ένεση άλλου φαρμάκου, μικροεπεμβάσεις.