Χορηγείται προφυλακτικά για την αντιμετώπιση της μύσης στις οφθαλμολογικές εγχειρήσεις. Στην εγχείρηση του καταρράκτη, διατηρεί την μυδρίαση και διευκολύνει την αναρρόφηση των φακιαίων μαζών και την τοποθέτηση ενδοφθάλμιου φακού. Συνιστάται πριν και μετά την argon laser τραμπεκουλοπλαστική, σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνιάς, για την μείωση των μετεγχειρητικών συμπτωμάτων από τον επιπεφυκότα.