Σε ενήλικες για τη θεραπεία των επιφανειακών λοιμώξεων του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του που μετά από υποχρεωτική δοκιμασία καλλιέργειας και ευαισθησίας έχει αποδειχθεί ότι οφείλονται σε παθογόνα μικρόβια ευαίσθητα στη Ciprofloxacin.