Η χρήση του MIKROBIEL είναι για ενήλικες για τη θεραπεία των παρακάτω βακτηριακών λοιμώξεων:
Λοίμωξη των πνευμόνων (πνευμονία) αποκτηθείσα εκτός νοσοκομείου
Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων