Αναστροφή του μη αποπολωτικού νευρομυϊκού αποκλεισμού. Διάγνωση και θεραπεία της βαρείας μυασθένειας. Μετεγχειρητικός παραλυτικός ειλεός. Ατονία ουροδόχου κύστεως.