• Ουρολοιμώξεις από κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli) ευαίσθητο στην αμπικιλλίνη.
• Λοιμώξεις από αιμόφιλο ινφλουέντζας (Haemophilus influenzae): πνευμονία, μηνιγγίτιδα, παροξύνσεις χρόνιας βρογχίτιδας, μέση ωτίτιδα, οξεία επιγλωττίτιδα.
• Λοιμώξεις από εντερόκοκκο (Enterococcus faecalis): ενδοκαρδίτιδα (υποχρεωτικά συνδυασμός με μία αμινογλυκοσίδη), ουρολοίμωξη.
• Τυφοειδής πυρετός (Salmonella typhi) όταν υπάρχει αντένδειξη για τη χορήγηση χλωραμφαινικόλης ή κο-τριμοξαζόλης ή κινολονών (και εφόσον αποδειχθεί ευαισθησία in vitro).
• Λοιμώξεις από στρεπτοκόκκους των ομάδων Α & Β, όπως π.χ. αμυγδαλίτιδα, πνευμονία και σηψαιμία στα νεογέννητα.
• Λοιμώξεις των νεογέννητων σε συνδυασμό με μία από τις αμινογλυκοσίδες
• Λοιμώξεις από πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae) π.χ. πνευμονία, οξεία μέση ωτίτιδα, μηνιγγίτιδα. Η Αμπικιλλίνη σε υψηλές δόσεις έχει διαπιστωθεί ικανή για την καταπολέμηση λοιμώξεων από μετρίως ευαίσθητα στην πενικιλλίνη στελέχη πνευμονόκοκκου.