Ήταν μια πορεία δύσκολη αλλά επιτυχής, όπως μαρτυρεί και η παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια.

Η Φαρμακοβιομηχανία ΚΟΠΕΡ Α.Ε. (COOPER S.A.) ιδρύθηκε το 1936 και έχει αδιάλειπτη μέχρι σήμερα παρουσία στη φαρμακευτική αγορά της Ελλάδας.Μια παρουσία που σημαδεύτηκε και σημάδεψε ανεξίτηλα την Αγορά τόσο με τις εκάστοτε πρωτοποριακές της τεχνικές στην παραγωγή παρεντερικών διαλυμάτων, ενέσιμων αντιβιοτικών, κλασσικών και μοναδικών Νοσοκομειακών φαρμάκων και την γνωστή πλήρη και δοκιμασμένη σειρά των οφθαλμικών της προϊόντων, όσο και με τις εξίσου σημαντικές συνεργασίες της με αναγνωρισμένους Οίκους του εξωτερικού.

Ήταν μια πορεία δύσκολη αλλά επιτυχής, όπως μαρτυρεί και η παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα αμιγώς Ελληνική εταιρεία, υπό νέο μετοχικό και διοικητικό καθεστώς από τον Ιούνιο του 2006, ατενίζει το μέλλον αισιόδοξα, έχοντας ενστερνιστεί τις προκλήσεις της εποχής. Στοχεύει στην εδραίωσή της ως μια δυναμική φαρμακευτική παραγωγική μονάδα με παράλληλη ανάπτυξη συνεργασιών με σημαντικούς οίκους του εξωτερικού στους τομείς τόσο του φαρμάκου όσο και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η Ευελιξία -η Ταχύτητα -η Προσαρμογή, η Ενσωμάτωση τόσο νέων τεχνολογιών όσο και νέων μεθόδων Management, η υιοθέτηση Κανόνων Ποιότητας τόσο στην Παραγωγική Διαδικασία και τον Ποιοτικό Έλεγχο όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητές της, καθώς και η πλήρης αξιοποίηση του σημαντικού Κεφαλαίου που διαθέτει, του Ανθρώπινου Δυναμικού της, την οδηγούν στην ανάπτυξη και στην εδραίωσή της σε ένα ουσιαστικό παράγοντα στο χώρο της.

Η δέσμευση της Διοίκησης, για δυναμική ανάπτυξη της Εταιρείας και για υλοποίηση των ποιοτικών της στόχων, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην πορεία του σήμερα και του αύριο. Μια πορεία που η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. χαράσσει με στρατηγικές κινήσεις για την εξυπηρέτηση της Ιατρικής κοινότητος και την φροντίδα του Έλληνα ασθενή.

Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. είναι από τους παλιότερους παραγωγούς φαρμάκων της Ελλάδας.
Ιδρύθηκε από τον Κων/νο Λεμό, φαρμακοποιό που άνοιξε φαρμακείο στην Ομόνοια επί της οδού Πανεπιστημίου (σήμερα: Εθνική Τράπεζα).Το 1936, σε συνεργασία με τον Dr. Albert Salmon ιδρυτή της Γαλλικής εταιρείας LA COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCΑΙSΕ ίδρυσαν από κοινού την ΚΟΠΕΡ Α.Ε. (COOPER S.A.) με έδρα την Αθήνα, στις ίδιες από τότε εγκαταστάσεις (Αριστοβούλου 64, 11853 Πετράλωνα) αρχικού εμβαδού 1.900m2.Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η εταιρεία ήταν βασικός προμηθευτής του Ερυθρού Σταυρού, υπέστη δε εκτεταμένες ζημίες τόσο από τους Γερμανικούς βομβαρδισμούς όσο και κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Οι ζημιές σταδιακά αποκαταστάθηκαν και η λειτουργία ξεκίνησε μερικώς το 1945 και πλήρως το 1946.

Στην συνέχεια η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνίες συνεργασίας για παραγωγή και διανομή προϊόντων σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και νοσοκομεία σε όλη την ελληνική επικράτεια, με τις εταιρείες:

SPECIA RHONE-POULENC – France το 1947
LABORATOIRES HOUDE – France το 1947
DON BAXTER INC. -USA το 1958
LABORATOIRES LOGEAIS – France το 1960
ΤΗE WARRENTEED PRODUCT CO. – USA το 1963
ΜΑΥ & BAKER Lill. – UK το 1964
LABORATOIRES BOTTU – France το 1967
ELI LILL Υ & CO – USA το 1970

Το 1948 επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις κατά 1000 m2 ώστε να γίνεται η παραγωγή των προϊόντων της SPECIA HELLAS LTD και μια νέα επέκταση 750 m2 εξασφάλισε τη παραγωγή των προϊόντων BAXTER (οροί-ενέσιμα).

Το 1961 η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της SPECIA HELLAS LTD η οποία είχε δημιουργηθεί στο μεταξύ από τις ΚΟΠΕΡ Α.Ε. και SPECIA/RHONE POULENC για την παραγωγή στείρων προϊόντων, κυρίως αντιβιοτικών.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών οδήγησε στην δημιουργία της εταιρείας joint-venture Rhone Poulenc – Cooper η οποία μέσα από μια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων της μητρικής Rhone Poulenc οδήγησε το 1998 στη λύση της συνεργασίας των δύο εταιρειών και στην ανεξάρτητη μετοχική τους σχέση.

Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. το 2001 ξεκινά μια νέα συνεργασία με τη Fresenius Kabi Hellas ΑΒΕΕ (θυγατρική της Fresenius A.G. Γερμανίας) με την παραγωγή (contract manufacturing) για την Ελληνική αγορά των ενέσιμων διαλυμάτων μεγάλου όγκου της FKH καθώς και τη διανομή τους σε όλη την επικράτεια.

Από τον Ιούνιο του 2006, η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. ξεκίνησε τη νέα, δυναμική πορεία στον χώρο της Υγείας. Η αναδιοργάνωση, η ενσωμάτωση νέων μεθόδων management και marketing καθώς και η αφοσίωση των στελεχών της στους στόχους ποιότητας τόσο των παραγωγικών διαδικασιών, όσο και της προώθησης και διανομής των προϊόντων της, οδηγούν τη μελλοντική της πορεία. Το 2009 σηματοδοτεί την επέκταση της συνεργασίας με την Fresenius Kabi Hellas στη νοσοκομειακή αγορά και περιλαμβάνει τη διανομή, προώθηση και πώληση μιας σειράς ενέσιμων γενοσήμων προϊόντων της (αντιβιοτικών και αναισθητικών).

Οι σημαντικές παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα στείρα οφθαλμικά διαλύματα, στα ενέσιμα μικρού & μεγάλου όγκου και στα μεγάλου όγκου παρεντερικά διαλύματα, ο Ποιοτικός Έλεγχος και οι ακολουθούμενες διαδικασίες που διασφαλίζουν την Παραγωγή, και τον Ποιοτικό Έλεγχο καθιερώνουν την ΚΟΠΕΡ στην φαρμακευτική αγορά. Έχοντας στην διάθεσή της μια καταξιωμένη πορεία στον χρόνο με τις παλιές και ενεργές συνεργασίες της, η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. έχει αναδειχθεί σε έναν καθ’ όλα σημαντικό Συνεργάτη στον χώρο τόσο της Παραγωγής όσο και της Διανομής στείρων Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Η συνεργασία μας με τη Fresenius Kabi Hellas επικεντρώνεται στην προώθηση πώληση και διανομή ενώ παράλληλα, εταιρείες όπως η SPECIFAR, DEMO, HELP, MEDICUS, ΝΟΡΜΑ, VERISFIELD, PROEL, MEDITRINA, PHARMALINE, ΦΑΡΑΝ, ΦΑΡΜΕΞ, PHARMANEL, ALET κλπ της έχουν εμπιστευθεί την παραγωγή των ενέσιμων προϊόντων ή οφθαλμικών διαλυμάτων (κολλύρια).

Οι εργαζόμενοι μας είναι ο καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχημένη πορεία μας. Γνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε σε ένα παγκοσμιοποιημένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προσαρμοζόμαστε σε αυτό έχοντας ως βάση το απόλυτα ικανό και αποτελεσματικό ανθρώπινο δυναμικό μας.Ενδυναμώνουμε την ομαδικότητα και την συνεργασία όλων των τμημάτων για την επίτευξη των στόχων και την ανάπτυξη της εταιρείας.Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από:

 • Επιστημονικό προσωπικό σε όλες τις Διευθύνσεις της Εταιρίας
 • Εξειδικευμένο Προσωπικό για την καλή λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Εξειδικευμένους εργαζομένους με πολύχρονη εμπειρία στην παρασκευή όλων των φαρμακοτεχνολογικών μορφών

Επιπροσθέτως, αντιλαμβανόμενοι ότι ένα συνεχώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό δύναται να δώσει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προωθούμε τη δια βίου κατάρτιση στους εργαζομένους μας και ενισχύουμε τη δημιουργικότητα τους και την καινοτομία ικανοποιώντας τόσο τους στόχους της εταιρίας όσο και των ιδίων αναπτύσσοντας έτσι τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές και ταλέντα τους. Ειδικότερα, στο ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος παραγωγής παρέχεται συνεχώς ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων των GMPs και του ISO 9001:2000 προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη παραγωγικότητα και η βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων.

Η εξέλιξη της ΚΟΠΕΡ Α.Ε. σε μία ανταγωνιστική Φαρμακευτική εταιρεία, οφείλεται κυρίως και πάνω από όλα στους ανθρώπους μας οι οποίοι χαρακτηρίζονται από:

1. Πρωτοβουλία & αποτελεσματικότητα
2. Αποφασιστικότητα & καινοτόμες ιδέες
3. Ικανότητα καθοδήγησης

Πρόθεση της ΚΟΠΕΡ Α.Ε. είναι να συνεχίσει να υποστηρίζει αδιαλείπτως τις προσπάθειες ανάπτυξης των υπαλλήλων της και να τους προσφέρει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα για να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, καθώς και να βελτιώνονται οι ίδιοι τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

Εάν επιθυμείται να γίνεται μέλος της οικογενείας της ΚΟΠΕΡ Α.Ε., μπορείτε να υποβάλλεται το βιογραφικό σας (*.doc, *.docx, *.pdf, *.odt) χρησιμοποιώντας τη φόρμα που ακολουθεί.

Η αποστολή του βιογραφικού σας δεν συνεπάγεται και προσφορά εργασίας ή άμεση απάντηση. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας καταχωρεί όλα τα βιογραφικά που λαμβάνει και όταν παραστεί ανάγκη επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους.  Η Φαρμακοβιομηχανία ΚΟΠΕΡ Α.Ε. (COOPER S.A.) ιδρύθηκε το 1936 και έχει αδιάλειπτη μέχρι σήμερα παρουσία στη φαρμακευτική αγορά της Ελλάδας.Μια παρουσία που σημαδεύτηκε και σημάδεψε ανεξίτηλα την Αγορά τόσο με τις εκάστοτε πρωτοποριακές της τεχνικές στην παραγωγή παρεντερικών διαλυμάτων, ενέσιμων αντιβιοτικών, κλασσικών και μοναδικών Νοσοκομειακών φαρμάκων και την γνωστή πλήρη και δοκιμασμένη σειρά των οφθαλμικών της προϊόντων, όσο και με τις εξίσου σημαντικές συνεργασίες της με αναγνωρισμένους Οίκους του εξωτερικού.

  Ήταν μια πορεία δύσκολη αλλά επιτυχής, όπως μαρτυρεί και η παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια.

  Σήμερα αμιγώς Ελληνική εταιρεία, υπό νέο μετοχικό και διοικητικό καθεστώς από τον Ιούνιο του 2006, ατενίζει το μέλλον αισιόδοξα, έχοντας ενστερνιστεί τις προκλήσεις της εποχής. Στοχεύει στην εδραίωσή της ως μια δυναμική φαρμακευτική παραγωγική μονάδα με παράλληλη ανάπτυξη συνεργασιών με σημαντικούς οίκους του εξωτερικού στους τομείς τόσο του φαρμάκου όσο και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

  Η Ευελιξία -η Ταχύτητα -η Προσαρμογή, η Ενσωμάτωση τόσο νέων τεχνολογιών όσο και νέων μεθόδων Management, η υιοθέτηση Κανόνων Ποιότητας τόσο στην Παραγωγική Διαδικασία και τον Ποιοτικό Έλεγχο όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητές της, καθώς και η πλήρης αξιοποίηση του σημαντικού Κεφαλαίου που διαθέτει, του Ανθρώπινου Δυναμικού της, την οδηγούν στην ανάπτυξη και στην εδραίωσή της σε ένα ουσιαστικό παράγοντα στο χώρο της.

  Η δέσμευση της Διοίκησης, για δυναμική ανάπτυξη της Εταιρείας και για υλοποίηση των ποιοτικών της στόχων, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην πορεία του σήμερα και του αύριο. Μια πορεία που η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. χαράσσει με στρατηγικές κινήσεις για την εξυπηρέτηση της Ιατρικής κοινότητος και την φροντίδα του Έλληνα ασθενή.

  Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. είναι από τους παλιότερους παραγωγούς φαρμάκων της Ελλάδας.
  Ιδρύθηκε από τον Κων/νο Λεμό, φαρμακοποιό που άνοιξε φαρμακείο στην Ομόνοια επί της οδού Πανεπιστημίου (σήμερα: Εθνική Τράπεζα).Το 1936, σε συνεργασία με τον Dr. Albert Salmon ιδρυτή της Γαλλικής εταιρείας LA COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCΑΙSΕ ίδρυσαν από κοινού την ΚΟΠΕΡ Α.Ε. (COOPER S.A.) με έδρα την Αθήνα, στις ίδιες από τότε εγκαταστάσεις (Αριστοβούλου 64, 11853 Πετράλωνα) αρχικού εμβαδού 1.900m2.Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η εταιρεία ήταν βασικός προμηθευτής του Ερυθρού Σταυρού, υπέστη δε εκτεταμένες ζημίες τόσο από τους Γερμανικούς βομβαρδισμούς όσο και κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

  Οι ζημιές σταδιακά αποκαταστάθηκαν και η λειτουργία ξεκίνησε μερικώς το 1945 και πλήρως το 1946.

  Στην συνέχεια η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνίες συνεργασίας για παραγωγή και διανομή προϊόντων σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και νοσοκομεία σε όλη την ελληνική επικράτεια, με τις εταιρείες:

  SPECIA RHONE-POULENC – France το 1947
  LABORATOIRES HOUDE – France το 1947
  DON BAXTER INC. -USA το 1958
  LABORATOIRES LOGEAIS – France το 1960
  ΤΗE WARRENTEED PRODUCT CO. – USA το 1963
  ΜΑΥ & BAKER Lill. – UK το 1964
  LABORATOIRES BOTTU – France το 1967
  ELI LILL Υ & CO – USA το 1970

  Το 1948 επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις κατά 1000 m2 ώστε να γίνεται η παραγωγή των προϊόντων της SPECIA HELLAS LTD και μια νέα επέκταση 750 m2 εξασφάλισε τη παραγωγή των προϊόντων BAXTER (οροί-ενέσιμα).

  Το 1961 η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της SPECIA HELLAS LTD η οποία είχε δημιουργηθεί στο μεταξύ από τις ΚΟΠΕΡ Α.Ε. και SPECIA/RHONE POULENC για την παραγωγή στείρων προϊόντων, κυρίως αντιβιοτικών.

  Η συνεργασία των δύο εταιρειών οδήγησε στην δημιουργία της εταιρείας joint-venture Rhone Poulenc – Cooper η οποία μέσα από μια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων της μητρικής Rhone Poulenc οδήγησε το 1998 στη λύση της συνεργασίας των δύο εταιρειών και στην ανεξάρτητη μετοχική τους σχέση.

  Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. το 2001 ξεκινά μια νέα συνεργασία με τη Fresenius Kabi Hellas ΑΒΕΕ (θυγατρική της Fresenius A.G. Γερμανίας) με την παραγωγή (contract manufacturing) για την Ελληνική αγορά των ενέσιμων διαλυμάτων μεγάλου όγκου της FKH καθώς και τη διανομή τους σε όλη την επικράτεια.

  Από τον Ιούνιο του 2006, η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. ξεκίνησε τη νέα, δυναμική πορεία στον χώρο της Υγείας. Η αναδιοργάνωση, η ενσωμάτωση νέων μεθόδων management και marketing καθώς και η αφοσίωση των στελεχών της στους στόχους ποιότητας τόσο των παραγωγικών διαδικασιών, όσο και της προώθησης και διανομής των προϊόντων της, οδηγούν τη μελλοντική της πορεία. Το 2009 σηματοδοτεί την επέκταση της συνεργασίας με την Fresenius Kabi Hellas στη νοσοκομειακή αγορά και περιλαμβάνει τη διανομή, προώθηση και πώληση μιας σειράς ενέσιμων γενοσήμων προϊόντων της (αντιβιοτικών και αναισθητικών).

  Οι σημαντικές παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα στείρα οφθαλμικά διαλύματα, στα ενέσιμα μικρού & μεγάλου όγκου και στα μεγάλου όγκου παρεντερικά διαλύματα, ο Ποιοτικός Έλεγχος και οι ακολουθούμενες διαδικασίες που διασφαλίζουν την Παραγωγή, και τον Ποιοτικό Έλεγχο καθιερώνουν την ΚΟΠΕΡ στην φαρμακευτική αγορά. Έχοντας στην διάθεσή της μια καταξιωμένη πορεία στον χρόνο με τις παλιές και ενεργές συνεργασίες της, η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. έχει αναδειχθεί σε έναν καθ’ όλα σημαντικό Συνεργάτη στον χώρο τόσο της Παραγωγής όσο και της Διανομής στείρων Φαρμακευτικών Προϊόντων.

  Η συνεργασία μας με τη Fresenius Kabi Hellas επικεντρώνεται στην προώθηση πώληση και διανομή ενώ παράλληλα, εταιρείες όπως η SPECIFAR, DEMO, HELP, MEDICUS, ΝΟΡΜΑ, VERISFIELD, PROEL, MEDITRINA, PHARMALINE, ΦΑΡΑΝ, ΦΑΡΜΕΞ, PHARMANEL, ALET κλπ της έχουν εμπιστευθεί την παραγωγή των ενέσιμων προϊόντων ή οφθαλμικών διαλυμάτων (κολλύρια).

  Οι εργαζόμενοι μας είναι ο καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχημένη πορεία μας. Γνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε σε ένα παγκοσμιοποιημένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προσαρμοζόμαστε σε αυτό έχοντας ως βάση το απόλυτα ικανό και αποτελεσματικό ανθρώπινο δυναμικό μας.Ενδυναμώνουμε την ομαδικότητα και την συνεργασία όλων των τμημάτων για την επίτευξη των στόχων και την ανάπτυξη της εταιρείας.Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από:

  • Επιστημονικό προσωπικό σε όλες τις Διευθύνσεις της Εταιρίας
  • Εξειδικευμένο Προσωπικό για την καλή λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Εξειδικευμένους εργαζομένους με πολύχρονη εμπειρία στην παρασκευή όλων των φαρμακοτεχνολογικών μορφών

  Επιπροσθέτως, αντιλαμβανόμενοι ότι ένα συνεχώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό δύναται να δώσει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προωθούμε τη δια βίου κατάρτιση στους εργαζομένους μας και ενισχύουμε τη δημιουργικότητα τους και την καινοτομία ικανοποιώντας τόσο τους στόχους της εταιρίας όσο και των ιδίων αναπτύσσοντας έτσι τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές και ταλέντα τους. Ειδικότερα, στο ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος παραγωγής παρέχεται συνεχώς ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων των GMPs και του ISO 9001:2000 προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη παραγωγικότητα και η βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων.

  Η εξέλιξη της ΚΟΠΕΡ Α.Ε. σε μία ανταγωνιστική Φαρμακευτική εταιρεία, οφείλεται κυρίως και πάνω από όλα στους ανθρώπους μας οι οποίοι χαρακτηρίζονται από:

  1. Πρωτοβουλία & αποτελεσματικότητα
  2. Αποφασιστικότητα & καινοτόμες ιδέες
  3. Ικανότητα καθοδήγησης

  Πρόθεση της ΚΟΠΕΡ Α.Ε. είναι να συνεχίσει να υποστηρίζει αδιαλείπτως τις προσπάθειες ανάπτυξης των υπαλλήλων της και να τους προσφέρει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα για να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, καθώς και να βελτιώνονται οι ίδιοι τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

  Εάν επιθυμείται να γίνεται μέλος της οικογενείας της ΚΟΠΕΡ Α.Ε., μπορείτε να υποβάλλεται το βιογραφικό σας (*.doc, *.docx, *.pdf, *.odt) χρησιμοποιώντας τη φόρμα που ακολουθεί.

  Η αποστολή του βιογραφικού σας δεν συνεπάγεται και προσφορά εργασίας ή άμεση απάντηση. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας καταχωρεί όλα τα βιογραφικά που λαμβάνει και όταν παραστεί ανάγκη επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους.