Στους ενήλικες, στους οποίους η παρεντερική αγωγή θεωρείται κατάλληλη, το Levofloxacin/Cooper διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση ενδείκνυται για τη θεραπεία των λοιμώξεων που οφείλονται σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στη λεβοφλοξασίνη:
• Πνευμονία της κοινότητας
• Επιπλεγμένες λοιμώξεις των ουροφόρων οδών, συμπεριλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας
• Χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα
Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίω