Εξωτερικές λοιμώξεις των οφθαλμών και των δευτερευόντων οργάνων τους, οφειλόμενες σε ευαίσθητους προς την τομπραμυκίνη θετικούς και αρνητικούς κατά Gram μικροοργανισμούς. Η παρακολούθηση του ασθενούς είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της μικροβιακής ανταποκρίσεως στη θεραπεία. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η Τομπραμυκίνη είναι ασφαλής και αποτελεσματική για χρήση στην παιδιατρική