Σύγχρονες εγκαταστάσεις & Άριστες συνθήκες παραγωγής

Η ΚΟΠΕΡ

Αδιάλειπτη
μέχρι σήμερα
η παρουσία της

Η Φαρμακοβιομηχανία ΚΟΠΕΡ Α.Ε. (COOPER S.A.) ιδρύθηκε το 1936 και έχει αδιάλειπτη μέχρι σήμερα παρουσία στη φαρμακευτική αγορά της Ελλάδας.

Σήμερα αμιγώς Ελληνική εταιρεία, υπό νέο μετοχικό και διοικητικό καθεστώς από τον Ιούνιο του 2006, ατενίζει το μέλλον αισιόδοξα, έχοντας ενστερνιστεί τις προκλήσεις της εποχής.

Στοχεύει στην εδραίωσή της ως μια δυναμική φαρμακευτική παραγωγική μονάδα με παράλληλη ανάπτυξη συνεργασιών με σημαντικούς οίκους του εξωτερικού στους τομείς τόσο του φαρμάκου όσο και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σύγχρονες
εγκαταστάσεις

Σύγχρονα
Εργαστήρια

πιστοποιημενεσ
διαδικασιεσ

μοναδα
παραγωγησ νερου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1936
Σε συνεργασία με τον Dr. Albert Salmon ιδρυτή της Γαλλικής εταιρείας LA COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCΑΙSΕ ίδρυσαν από κοινού την ΚΟΠΕΡ Α.Ε. (COOPER S.A.) με έδρα την Αθήνα, στις ίδιες από τότε εγκαταστάσεις (Αριστοβούλου 64, 11853 Πετράλωνα) αρχικού εμβαδού 1.900m2.
1948
Επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις κατά 1000 m2 ώστε να γίνεται η παραγωγή των προϊόντων της SPECIA HELLAS LTD και μια νέα επέκταση 750 m2 εξασφάλισε τη παραγωγή των προϊόντων BAXTER (οροί-ενέσιμα).
1961
Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της SPECIA HELLAS LTD η οποία είχε δημιουργηθεί στο μεταξύ από τις ΚΟΠΕΡ Α.Ε. και SPECIA/RHONE POULENC για την παραγωγή στείρων προϊόντων, κυρίως αντιβιοτικών.
2001
Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. ξεκινά μια νέα συνεργασία με τη Fresenius Kabi Hellas ΑΒΕΕ (θυγατρική της Fresenius A.G. Γερμανίας) με την παραγωγή (contract manufacturing) για την Ελληνική αγορά των ενέσιμων διαλυμάτων μεγάλου όγκου της FKH καθώς και τη διανομή τους σε όλη την επικράτεια.
2006
Από τον Ιούνιο του 2006, η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. ξεκίνησε τη νέα, δυναμική πορεία στον χώρο της Υγείας. Η αναδιοργάνωση, η ενσωμάτωση νέων μεθόδων management και marketing καθώς και η αφοσίωση των στελεχών της στους στόχους ποιότητας τόσο των παραγωγικών διαδικασιών, όσο και της προώθησης και διανομής των προϊόντων της, οδηγούν τη μελλοντική της πορεία.
2009
Το έτος αυτό σηματοδοτεί την επέκταση της συνεργασίας με την Fresenius Kabi Hellas στη νοσοκομειακή αγορά και περιλαμβάνει τη διανομή, προώθηση και πώληση μιας σειράς ενέσιμων γενοσήμων προϊόντων της (αντιβιοτικών και αναισθητικών).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ